Bölcsődei élet


Munkatársaink mindenekelőtt egytől-egyig JÓ emberek. A szeretetteliség, a jóindulat, a kedvesség, az együttérzés, a nyitottság és az életöröm valamennyiünk közös jellemzője. Fontosnak tartjuk ugyanis, hogy ilyen emberi értékeket közvetítsünk a még nagyon befogadó, mindenre nyitott bölcsődés korú gyerekek számára.

Az emberi értékek mellett azonban nagy hangsúlyt fektetünk a szakmaiságra is. Gondozó-nevelő munkánk, illetve a gyerekekkel való mindennapi interakciók során fontos szerepet kap az egyéni bánásmód, a szeretetteli fizikai kontaktus (érintés, simogatás, ölelés), és a Thomas Gordon-féle értő-figyelem és én-közlés, mint kommunikációs eszközök a dícséretben és fegyelmezésben egyaránt.

 

Intézmény vezető  
   

Temesvári Tamara
Egészségfejlesztő, Mentálhigiénés segítő szakember

Csecsemő és kisgyermekgondozó,- nevelő