Bölcsődei élet


Napirend

  • Az ellátást végző az évszakhoz, a gyermek életkorához, fejlettségi szintjéhez igazodó rugalmas napirendet alakít ki, mely az étkezés, levegőzés, játék, gondozási tevékenység rendszeres napi teendőiből áll. Gondozótevékenysége során harmonikus légkört, balesetmentes, esztétikus környezetet biztosít a gyermekek számára. Ösztönzi a kisgyermekek kreatív, önálló tevékenységét.

Együttműködés a szülőkkel

  • Az ellátást végző gondozótevékenysége során folyamatosan együttműködik a szülőkkel. A család és a bölcsőde kapcsolatának erősítése érdekében lehetőséget biztosítunk a szülővel történő fokozatos beszoktatáson túl a gondozónő-szülő napi találkozásaira, az üzenőfüzeten keresztültörténő információcserére, szülői értekezletekre, szülőcsoportos beszélgetésekre, vezetői fogadóórákra. Módot adunk a családoknak a bölcsőde életébe való betekintésre is. Kérjük, hogy látogatásuk időpontját a gyermek gondozónőjével előre egyeztessék.
  • A szülő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ellátást változó napokon, vagy rendszertelenül kívánja igénybe venni a csoportlétszám tarthatósága és az ebédrendelés miatt a megjelenést megelőző héten bejelentkezni szükséges. Előzetes bejelentkezés elmulasztása esetén előfordulhat, hogy az adott napon nem tudunk ebédet és/vagy férőhelyet biztosítani.
  • A bölcsődéből a gyermeket csak a szülő vagy az általa írásban megbízott személy viheti el. 14 éves kor alatti kiskorú e faladattal nem bízható meg.
  • Kérjük a szülőt, hogy a térítési díjat minden hónap 10. napjáig készpénzben az intézmény által előre jelzett napon pontosan fizessék be.
  • Felmondási idő: 1 hónap. Szülő köteles szándékáról az intézményvezetőt írásban tájékoztatni, illetve megtéríteni a következő hónap gondozási díját, ha a felmondási idő elmarad.
  • A bölcsődei öltözőben minden gyermeknek külön öltözőszekrénye van a ruhák tárolására. Kérjük a szülőt, hogy csak a legszükségesebb dolgokat tárolják a szekrényben, mert a bölcsődében hagyott értéktárgyakért nem tudunk felelősséget vállalni.
  • A bölcsődébe a gyermek naponta 1 db saját játékot hozhat be a csoportszobába, de az otthonról hozott játékokért a bölcsőde nem vállal felelősséget.
  • A szülő az ellátást érintő kifogások orvoslása érdekében, a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény dolgozóinak kötelezettségszegése esetén a szülő panasszal élhet az intézmény vezetőjénél. Amennyiben az intézmény vezetője által megtett intézkedéssel a szülő nem ért egyet, panaszával az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi képviselőhöz fordulhat.