Bölcsődei élet


A bölcsőde neve: Manócska Alapítványi Bölcsőde
Fenntartó: Boldogságban Felcseperedni Alapítvány                           Címe: 1117 Budapest, Dombóvári út 6-8
Telefon: 06-70-559-4465
Bölcsődevezető: Hodos Enikő

Az ellátott gyermekek köre

  • A bölcsőde a családban élő 18 hónapos - 3 éves korú gyermekeket napközbeni ellátását, szakszerű gondozását-nevelését biztosítja a szülővel kötött megállapodás alapján.
  • A gyermek felvételét a szülő az intézmény vezetőjénél kérheti. A szülő az ellátást végzővel megállapodást köt az ellátás biztosítására vonatkozóan.
  • A bölcsődébe fogadható gyermekek száma: 36 fő (gyermekcsoportonként maximum 12 fő)

Nyitvatartási idő

  • A bölcsőde rendes nyitvartási ideje munkanapokon reggel 07:30-tól délután 17.30-ig tart.
  • A szabadság miatti zárva tartás pontos idejéről a szülőket az ellátást végző időben tájékoztatja. Az esetleges helyettesítés megszervezéséről az ellátást végző gondoskodik az érintettek egyetértésével.

Étkeztetés

  • Az ellátást végző gondoskodik a gyermek háromszori étkeztetéséről (tízórai, ebéd, uzsonna) az 1/2000.(I.07.) SZCSM rendeletében szabályozott normatívák betartásával. Az aktuális étlap mindig megtekinthető az ebédlő hirdetőtábláján.
  • A bölcsődét igénybe vevő szülő, köteles a szolgáltatás megkezdése előtt az ellátást végzőt tájékoztatni, a gyermek étkezéssel kapcsolatos egyéni szokásairól, esetleges élelmiszerallergiáról stb.